Veldvoetbal
U bent hier: Nieuws » 2022 » Algemene ledenvergadering 2020-2021.

Algemene ledenvergadering 2020-2021.

Algemeen
Allereerst iedereen de allerbeste wensen en gezondheid voor 2022. Nu we nog steeds te maken hebben met de Corona-pandemie is het bijna niet mogelijk om fysiek een algemene jaarvergadering te houden. We hebben dan ook als bestuur besloten om 2 jaar in 1 te pakken en een digitale vergadering te houden en deze aan u te presenteren. Dit is natuurlijk niet zo efficiënt als dat we bij elkaar zitten, maar het is zo.

De afgelopen jaren hebben we, zoals al gezegd, te maken met corona. Voor iedereen een lastige tijd, zeker ook om te voetballen. In 2020 hadden we er mee te maken en nu weer. Dit vraagt van trainers, leiders en natuurlijk van onze leden een hoop extra . Het is lastig om met de opgelegde regels van de overheid en van de KNVB te blijven voetballen en om iedereen enthousiast te houden voor de voetbal. Wij merken dit als bestuur ook, de ene week mag dit en de andere week mag dat. Het is en blijft zoeken tussen de regels door . De een interpreteert de regels zo en de ander gaat er weer anders mee om. We moeten met ons allen uitkijken dat we een eenheid blijven, waarbij we mekaar blijven respecteren, welk stand punt we ook hebben.

De afgelopen jaren is er heel wat gebeurd. Een nieuwe jeugdcommissie, trainers die erbij gekomen zijn, mede om te proberen de jeugd naar een hoger niveau te krijgen. Waarin spelplezier ook heel belangrijk is, we willen iedereen die zich hiervoor inzet heel hartelijk bedanken. Immers de jeugd heeft de toekomst. Op dit moment is de jeugdcommissie bezig met nieuwe tenues  voor de jeugd, die samen met onze buren Kraggenburg de SJO vormen. De samenwerking met Kraggenburg verloopt plezierig en we gaan ervan uit dat dit een succes wordt. Natuurlijk vraagt dit ook van leden een aanpassing. Soms zul je moeten trainen of voetballen in je buurtdorp, maar we gaan er vanuit dat iedereen daar het beste van maakt.

Vrijwilligers
Wij als bestuur zijn trots op onze vrijwilligers zonder jullie is een club nergens. Het is wel eens lastig om iedereen te bedanken, zeker in deze tijd waarin je vaak niet iedereen tegen komt naast het veld.  Maar speciaal willen we toch Jacqueline Jansen bedanken. Ze heeft vele jaren de wedstrijden voor de senioren gecoördineerd en de wekelijkse programma-indeling verzorgd. Jacqueline bedankt!

Onderhoud velden
Zoals u zelf kunt zien ligt ons sportpark er altijd fantastisch bij. Een grote groep vrijwilligers houden de velden en de omgeving er om heen piek fijn op orde. Het maaien, wekelijks beregenen, slepen van het kunstgrasveld, etc. Het wordt allemaal geregeld, top. We hebben vorig jaar geïnvesteerd in meerdere dingen voor het onderhoud.

Jeugdcommissie
We hebben een nieuwe commissie samen met Kraggenburg, deze commissie zal alles voor de jeugd gaan regelen, het indelen maar ook proberen meer jeugd aan het voetballen te krijgen ,het organiseren van toernooien.

Financiën
Mede door de hulp van onze sponsoren en het feit dat de betaalde trainers van de senioren, verzorgers en schoonmaaksters ook hebben meegedacht tijdens de coronacrisis zijn we financieel gezond! Ook zijn er door de inspanningen van de sponsorcommissie meer sponsorinkomsten dan we vooraf hadden gedacht. Wel hebben we wat minder inkomsten omdat de kantine een groot deel van de tijd dicht is geweest en omdat we bepaalde periodes minder of geen contributie hebben geïnd. Daarentegen zijn de lasten aan de KNVB en gemeente juist minder geweest. Om ons tweede veld nog strakker te krijgen hebben we hebben geïnvesteerd in een grasmaaier en een haspel. En gelukkig hebben we ons jubileum kunnen vieren! Een lang verhaal kort; voor zowel het seizoen 19/20 als het seizoen 20/21 eindigen we met een klein plusje van een paar duizend euro. De kascontrole voor beide seizoenen is begin november uitgevoerd door Stef Slootman en Jurre Tromp. Voor specifieke vragen over de financiën schroom niet en stuur een mailtje naar penningmeester@svensvoetbal.nl.

Sponsorcommissie
De sponsor commissie bestaat uit de volgende personen: Cindy Nijboer, Arno Meijer, Remco de Olde en Klaas Jan Loosman. Seizoen 2020-2021was sportief niet best voor gehele vereniging, door de corona maatregelen werd er weinig gevoetbald.
Wij zijn heel blij dat in deze lastige corona periode alle bedrijven die SV Ens sponsoren de vereniging trouw zijn gebleven. Nogmaals dank daarvoor, door deze bijdrage heeft de vereniging alle vaste lasten kunnen voldoen. De sponsorcommissie heeft echter niet stil verzeten. Eind 2021 hebben alle vrijwilligers een kerststol ontvangen en hebben sponsoren een kerstgroet gehad. Dit werd mede georganiseerd door het bestuur van SV Ens.
Alle sponsoren hebben een sponsorpas ontvangen wat recht geeft op een gratis consumptie. Door het seizoen heen heeft sponsor commissie toch weer een 15 tal nieuwe bord/deur sponsoren weten vast te leggen. Dank alle sponsoren voor het vertrouwen en samenwerking met SV Ens.  Zo zijn er sponsoren die een compleet tenue/trainingspakken en inloop shirt hebben gesponsord. Dankzij jullie bijdrage lopen de elftallen er weer mooi bij. Er zijn ook nieuwe reserve tenues aangeschaft voor de senioren.  Samen met jeugd commissie/sponsor commissie FCK en SV Ens zijn wij druk met aanschaf gezamenlijk tenues voor alle jeugdleden SJO. Wij hopen binnenkort het mooie
tenue te kunnen presenteren. Ook zijn wij bezig met een nieuwe kledingsponsor voor de SJO, zodra hier definitief iets over te zeggen valt zullen wij dit communiceren.

Goedkeuring jaarverslag
Zoals u nu kunt zien hebben we de belangrijkste punten op een rij gezet we hopen u hiermee geïnformeerd te hebben. Echter er zullen misschien nog vragen en/of opmerkingen zijn over de afgelopen 2  jaar. U kunt deze vragen of opmerkingen mailen naar cakoomen@solcon.nl. Dan geven wij u hier antwoord op. Dit mag alles zijn wat u wilt vragen, zowel financieel als algemeen. Nogmaals, we hopen dat we volgend jaar weer een normale ALV kunnen houden .

Als we uw vragen naar tevredenheid beantwoord hebben, gaan we er als bestuur van uit, dat na 2 weken de ALV voor twee jaar zijn goed gekeurd.

Met vriendelijke groet
Bestuur SV Ens (veldvoetbal)


Sponsoren
  • zuidberg
  • baas
  • teqz google
  • sportdorp
  • toto
  • logo gaslicht
  • rabobank
  • zuidberg
  • tamek
  • pbsound