Veldvoetbal
U bent hier: Nieuws » 2018 » ALV Omni SV Ens.

ALV Omni SV Ens.

HIERBIJ WORDEN ALLE LEDEN EN WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGERS VAN ALLE JUNIOR LEDEN UITGENODIGD OM DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE OMNI VERENIGING SV ENS BIJ TE WONEN. DE VERGADERING ZAL GEHOUDEN WORDEN IN DE SEIDELHORST OP MAANDAG 26 NOVEMBER 2018, AANVANG 20.00 UUR. AGENDA
1.               Opening
2.               Vaststellen van de agenda
3.               Notulen van de algemene ledenvergadering van november 2017
4.               Mededelingen en ingekomen stukken
5.               Jaarverslag 2017/2018 PAUZE
6.               Financieel verslag door de penningmeester
7.               Verslag kascommissie
8.               Rondvraag
9.               Sluiting

De voorgestelde wijzigingen van de statuten zijn te vinden op de website.
De notulen van november 2017, het jaarverslag, het financieel verslag liggen ter inzage bij de vergadering.

Het Dagelijks Bestuur van SV ENS,
Bert Scholten                    voorzitter
Gert van Oosten               penningmeester
Diana Omta                      secretaris


Sponsoren
 • zuidberg
 • baas
 • teqz
 • tamek
 • zuidberg
 • ojsport
 • rabobank
 • logo gaslicht
 • toto
 • sportdorp
 • cameranu
 • pbsound
 • fredfeijth