Veldvoetbal
U bent hier: Clubinfo » Ledenadministratie

Ledenadministratie

Ledenadministratie

Aanmelding:
Aanmelding moet geschieden met het aanmeldingsformulier van de vereniging.
Personen van 16 jaar en ouder moeten een kopie van een legitimatiebewijs bijvoegen.
Personen ouder dan 12 jaar die zich aanmelden en van een andere vereniging komen, moeten overschrijving aanvragen voor 15 juni. Leden jonger dan 12 jaar (peildatum 1 januari) moeten van de verlatende vereniging een bewijs inleveren dat ze geen contributie achterstand hebben.
Vooral bij aanmeldingen van pupillen tijdens het seizoen is het van belang tijdig (liefst vooraf) contact op te nemen met de Coördinator E-F van de Jeugdcommissie. Deze overlegt met de Technische Commissie in welk team de speler komt. Mogelijk is er op dat moment geen plaats in een team en kan er alleen worden getraind.
Na aanmelding bij de KNVB krijgen spelers (D-pupil en ouder), het verzoek een pasfoto en € 2,50 in te leveren voor de spelerspas. Zonder deze spelerspas kunnen er géén wedstrijden worden gespeeld.

Afmelden:
Afmeldingen moeten altijd per mail/schriftelijk bij de penningmeester ingediend worden.
Het seizoen bestaat voor de pupillen uit twee delen. Pupillen kunnen zich aan het eind van elk deel afmelden. De schriftelijke afmelding moet vóór 1 januari of vóór 1 juli bij de penningmeester ingediend zijn.
Voor de junioren en senioren loopt het seizoen van 1 juli t/m 30 juni van het volgende jaar. Senior- en junior leden kunnen zich alléén aan het eind van een heel seizoen afmelden. De schriftelijke afmelding moet vóór 1 juli bij de penningmeester ingediend zijn.

Wijzigingen:
Adreswijzigingen per mail/schriftelijk aan de ledenadministratie doorgeven.
Wijzigingen van rekeningnummers per mail/schriftelijk aan de penningmeester doorgeven.

KNVB ledenadministratie:                        Penningmeester:

Esther van der Linde                               Gert van Oosten
esther.vanderlinde@outlook.com              penningmeester@svens.eu
Uitloop 30                                              Vuurplaat 3
8307 DR Ens                                          8307 CJ Ens
Tel: 0527-251100                                   Tel: 0527-251603

 

Download hier het aanmeldingsformulier

 

 


Sponsoren
 • zuidberg
 • baas
 • teqz
 • pbsound
 • tamek
 • rabobank
 • fredfeijth
 • logo gaslicht
 • zuidberg
 • sportdorp
 • ojsport
 • cameranu
 • toto